AKTUALNOŚCI Zadzwoń :  Sławomir Choroś 602-422-415;  Radosław Sobiech 790-395-790;  Artur Kwiryński 504-354-554  

Archiwum

Cennik

Obowiązuje od 1 października 2011 r.

Fakturowanie - WF-Fakturka

win.gif
Licencja Zakres licencji Cena****
START pakiet jednostanowiskowy, jedna firma 150,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Sprzedaż i magazyn - WF-Mag

Licencja Zakres licencji Cena****
START pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność 290,-
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników 690,-
BIZNES/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 690,-
PRESTIŻ pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników 1590,-
PRESTIŻ/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 1090,-
PRESTIŻ PLUS pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników 1990,-
PRESTIŻ PLUS
/STANOWISKO*
dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS 1190,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-
Licencja Zakres licencji Cena****
START pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność 490,-
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników 1490,-
BIZNES/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 890,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Mobilna firma - WF-Mag Mobile 2

pda.gif
Licencja Zakres licencji Cena****
MOBILE 2 pakiet jednostanowiskowy
(WF-Mag Mobile 2 + konsola zarządzająca + baza danych SYBASE dla stanowiska i dla konsoli)
2390,-
MOBILE 2
/STANOWISKO*
dodatkowe stanowisko
(WF-Mag Mobile 2 + dostęp do konsoli zarządzającej + baza danych SYBASE)
2090,-
MOBILE 2
/KONSOLA/STANOWISKO*
dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej 100,-
ZESTAW MOBILNY SPRZEDAWCA pakiet jednostanowiskowy
(jedno stanowisko WF-Mag Mobile 2 + urządzenie + drukarka termiczna)
Zadzwoń!  

 

Księga podatkowa i ryczałt oraz uproszczone płace, środki trwałe, rozliczenie samochodów - WF-KaPeRLicencja Zakres licencji Cena****
START pakiet jednostanowiskowy 290,-
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 790,-
BIZNES/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 390,-
BIURO pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm 1190,-
BIURO/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 890,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

Księga podatkowa i ryczałt - WF-KaPeRLicencja Zakres licencji Cena****
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 1090,-
BIURO pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm 1490,-
BIURO/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 990,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Finanse i księgowość- WF-FaKir


Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 1490,-
BIZNES/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 890,-
BIURO pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm 1990,-
BIURO/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO 890,-
PRESTIŻ pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba oddziałów 2490,-
PRESTIŻ/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 990,-
BUDŻET pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) 5000,-
BUDŻET/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BUDŻET 4000,-
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Kadry i płace - WF-GANG

Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES 30 pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 990,-
BIZNES 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 1390,-
BIZNES 100 pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 1990,-
BIZNES/PAKIET 100 każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100 (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów 790,-
BIZNES MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece; do 3 oddziałów (na zamówienie) Zadzwoń!   
BIZNES/STANOWISKO* każde następne stanowisko do pakietu BIZNES 25% posiadanego pakietu
BIURO 30 pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) 1090,-
BIURO 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) 1590,-
BIURO 100 pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) 2190,-
BIURO/PAKIET 100 każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100 (licencja na pierwsze stanowisko) 790,-
BIURO MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (na zamówienie) Zadzwoń!   
BIURO/STANOWISKO* każde następne stanowisko do pakietu BIURO 25% posiadanego pakietu
PRESTIŻ 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) 2290,-
PRESTIŻ 100 pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko) 3290,-
PRESTIŻ/PAKIET 100 każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ (licencja na pierwsze stanowisko) 1190,-
PRESTIŻ MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko); (na zamówienie) Zadzwoń!   
PRESTIŻ/STANOWISKO* każde następne stanowisko do pakietu PRESTIŻ 25% posiadanego pakietu
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES 30 pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece; do 3 oddziałów 1190,-
BIZNES 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece; do 3 oddziałów 1690,-
BIZNES/PAKIET 50 każde kolejne 50 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 50; do 3 oddziałów 990,-
BIZNES MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece; do 3 oddziałów (na zamówienie) Zadzwoń!   
BIURO 30 pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece; dowolna liczba firm 1490,-
BIURO 50 pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece; dowolna liczba firm 1890,-
BIURO/PAKIET 50 każde kolejne 50 osób w kartotece ponad wariant BIURO 50 1200,-
BIURO MAX pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (na zamówienie) Zadzwoń!   
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji - WF-bEST


Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES 100 pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) 790,-
BIZNES/PAKIET 100 każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIZNES 100 (do 3 oddziałów) 290,-
BIURO 100 pakiet sieciowy do 100 środków trwałych 890,-
BIURO/PAKIET 100 każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant BIURO 100 290,-
PRESTIŻ do czasu ukazania się wariantu w funkcjonalności PRESTIŻ rekomendowany jest wariant BIZNES tego programu (zmiana wariantu z BIZNES na PRESTIŻ będzie się odbywać na zasadzie rozbudowy - za dopłatą różnicy między wariantami) wariant w przygotowaniu
EDUKACYJNA pakiet edukacyjny sieciowy (tylko do celów dydaktycznych) 20,-

 

Analizy wielowymiarowe - WF-Analizy
Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) 1090,-
BIZNES/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES 590,-
PRESTIŻ pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) 1990,-
PRESTIŻ/STANOWISKO* dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ 990,-

 

Zarządzanie relacjami z klientami - WF-CRM

Licencja Zakres licencji Cena****
BIZNES 1-5 pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie do 5 stanowisk 500,-
BIZNES 6-10 pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie od 6 do 10 stanowisk 450,-
BIZNES 11-20 pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie od 11 do 20 stanowisk 400,-
BIZNES MAX pakiet sieciowy, licencja na jedno stanowisko przy jednorazowym zakupie powyżej 20 stanowisk
Zadzwoń!   

Zasady dotyczące crossupgrade'u - przejścia z oprogramowania dla DOS na oprogramowanie dla Windows  

Rabat Opis
30% Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS, którzy posiadają ważną aktualizację programu.

Uwaga!
Aby otrzymać rabat należy dostarczyć następujące dokumenty: fakturę zakupu programu bądź ostatniej płatnej aktualizacji, certyfikat autentycznościkartę rejestracyjną dla użytkownika,oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows.

Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu oprogramowanie dla Windows.
10% Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS.

Uwaga!
Aby go otrzymać należy dostarczyć certyfikat autentycznościkartę rejestracyjną dla użytkownika oraz oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows.

Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu oprogramowanie dla Windows.
przykład W sytuacji, kiedy użytkownik posiada ważną aktualizację programu WF-MAG DOS na np. 6 stanowisk (i pracuje na 6) wykupuje crossupgrade do wariantu BIZNES oraz 5 licencji BIZNES/STANOWISKO na dodatkowe stanowiska po aktualnej cenie, uwzględniając odpowiedni rabat. O ile klient nie posiada Microsoft SQL Server wykupuje również 6 stanowisk SQL.

Zasady dotyczące crossupgrade'u - przejścia z oprogramowania dla DOS na oprogramowanie dla Windows 

Microsoft SQL Server 2008 R2 (Standard/Enterprise)

Licencja*** Zakres Cena****
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Licencja na serwer wraz z jednym stanowiskiem
390,-
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Licencja na każde następne stanowisko 390,-
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla serwera wraz z jednym stanowiskiem 90,-
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla każdego następnego stanowiska 100,-
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Licencja na jeden fizyczny procesor w serwerze, bez ograniczenia ilości stanowisk 14400,-
MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla każdej licencji procesorowej 2400,-
MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Licencja na serwer 330,-
MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Licencja na jedno stanowisko 790,-
MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla serwera 90,-
MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla jednego stanowiska 180,-
MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Licencja na jeden fizyczny procesor w serwerze, bez ograniczenia ilości stanowisk

Zadzwoń!  

MS SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla każdej licencji procesorowej

Zadzwoń!  

Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services

Licencja*** Zakres Cena****
Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services Licencja na 5 stanowisk 1700,-
Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade** dla 5 stanowisk 570,-

 

* Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.
** Abonament opłacony w systemie rocznym, uprawniający do otrzymania następnej wersji serwera MS SQL w momencie wydania jej przez firmę Microsoft.
*** Licencje na SQL Server są sprzedawane wyłącznie do aktualnych wersji licencji oprogramowania Asseco WAPRO.
  W ofercie dostępna jest baza danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, która stanowi bezpłatne wydanie serwera SQL 2008 R2 (podstawowe funkcje bazy danych, rozmiar pliku bazy do 10GB, wsparcie dla jednego procesora, obsługa do 1GB pamięci RAM).
  Program można pobrać ze strony.
**** Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

zapytaj o produkt...

 


 
 
   Copyright (c)2013 KEDAR-SYMKO s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone - ()